Digitale toegankelijkheid: dit is wat je moet weten

Digitale toegankelijkheid Header

Digitale applicaties van (semi-)overheidsinstellingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Dat geldt al een tijd voor nieuwe websites, maar sinds 23 september 2020 moeten ook bestaande websites voldoen aan de richtlijnen voor deze zogeheten ‘digitale toegankelijkheid’. Hoewel de wet digitale toegankelijkheid in eerste plaats voor bovengenoemde instellingen geschreven is, kan het ook zeker geen kwaad om hier als niet-overheidsorganisatie aan te werken. Dit is wat je moet weten.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Diensten en informatie moeten op zo’n manier worden aangeboden dat het voor iedereen bruikbaar is, ongeacht een eventuele beperking. Digitale toegankelijkheid gaat om websites, portalen en andere applicaties in alle browsers en op alle apparaten. Dat betekent dat mensen die (kleuren)blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend, laaggeletterd zijn of dyslexie hebben, dezelfde informatie tot zich kunnen nemen als mensen zonder beperking. Vergeet ook mensen met een fysieke beperking niet. Iedereen moet zijn weg kunnen vinden in de digitale wereld.

Digitale toegankelijkheid Afbeelding 1

Waarom is er een wet opgesteld?

Steeds vaker moeten we zaken digitaal regelen. Digitalisering is iets waar we bij TRES alleen maar achter kunnen staan. Onze pay-off is niet voor niets ‘Be Digital’. Voorwaarde is wel dat deze wereld voor iedereen 24/7 beschikbaar moet zijn. Dat is het nu nog niet altijd. We zien dat mensen met een beperking vaak geen toegang hebben tot benodigde informatie. Dit is natuurlijk niet wenselijk, al helemaal niet wanneer het om overheidsinstellingen gaat. Om te voorkomen dat bepaalde groepen uit de samenleving worden uitgesloten van de digitale wereld is er een wet opgesteld.

Web Content Accessibility Guidelines

De toegankelijkheidseisen zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines. WCAG is opgesteld door het World Wide Web Consortium en wordt regelmatig geüpdatet. Digitale toegankelijkheid is dan ook niet een eenmalig project, maar een doorlopend proces wat regelmatig gecontroleerd moet worden. Het WCAG bevat afspraken en eisen voor de manier waarop digitale platformen ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden.

Het WCAG hanteert drie niveaus: A, AA en AAA. Overheidswebsites en apps zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan niveau AA. Daarnaast kent het vier principes, bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk en robuust, en kent het een groot aantal succescriteria.

Je website digitaal toegankelijk maken

Tijdens het ontwikkelen van een website of applicatie kan al rekening worden gehouden met digitale toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp welke responsive moet zijn, technische factoren die developers meenemen tijdens het bouwen van de website en de belangrijke rol die content speelt in digitale toegankelijkheid. Maar ook bestaande websites kunnen uiteraard aangepast worden. In dat geval is het belangrijk te inventariseren waar de verbeterpunten liggen.

Voorbeelden van criteria zijn:

  • Zorg voor een heldere structuur op je pagina’s door de juiste HTML-elementen te gebruiken. Denk aan koppen, paragrafen, opsommingen en genummerde lijsten.
  • Het aanbieden van een tekstueel alternatief bij afbeeldingen in de vorm van een ALT-tag. Hierin beschrijf je tekstueel wat je ziet.
  • Audio en video voorzien van een tekstalternatief, ondertiteling of audiobeschrijving.
  • Validatie en feedback bij formulieren moet zowel visueel als tekstueel aangeboden worden, bovendien moeten formulieren via enkel een toetsenbord gebruikt kunnen worden.

Op de website DigiToegankelijk vind je een uitgebreid stappenplan en een volledig overzicht van de eisen.

Wireframe 2

Zo werken we bij TRES

Bij TRES werken we binnen Umbraco met ons eigen framework. Dit framework voldoet in de basis al aan de WCAG standaarden. Om ook de specifieke klantonderdelen zoals het design, de content en functionaliteiten op maat aan de WCAG te laten voldoen, werken we samen met onafhankelijke partijen die websites onderzoeken en toetsen op de succescriteria van WCAG. Op basis van dit rapport voert TRES de verbeteringen uit en laat ze vervolgens auditen door de externe onafhankelijke partij. Zo kunnen organisaties bewijzen de WCAG succesvol te hebben geïmplementeerd.

Testen en optimaliseren

Wil (of moet) je digitaal toegankelijk zijn? Dan is het belangrijk je digitale platformen regelmatig te testen. Op basis van de bevindingen ga je optimaliseren. Er bestaan diverse tools, checklists en organisaties die je hierbij helpen. Uiteraard denken wij graag met je mee!

Wist je trouwens dat het digitaal toegankelijk maken van je website er ook voor zorgt dat deze makkelijker te indexeren is door zoekmachines? Zo verbeter je dus niet alleen de gebruiksvriendelijkheid, maar ook de vindbaarheid van je website.

Meer weten?

Bekijk onze cases

Corporate website

Digitalisering STAP-traject voor Civas

Klantportaal op maat

Digital marketing

Corporate website

Corporate website

Klantportaal & mobiele app op maat

Klantportaal op maat

NRG

Corporate website

Corporate website

Corporate website

Klantportaal op maat

KPN

Klantportaal op maat

Corporate website