Nieuwe website met optimale gebruikerservaring voor Omrin

Omrin Website Header

Kenmerken voor de case

Samenwerking sinds

2021

Team

Oranje

Services

Website Strategisch concept CMS-implementatie Maatwerk functionaliteiten Beheer en security

Optimale gebruikerservaring en duurzame communicatie

Als een van de duurzaamste afvalverwerkers is Omrin in veel verschillende gemeenten door heel Nederland actief. De inzameling van afval verzorgt het van oorsprong Friese bedrijf alleen in de provincies Friesland en Groningen. Omrins missie: het succesvol sluiten van circulaire (afval)ketens, voor het welzijn van de volgende generaties. Deze duurzame stip aan de horizon betekent dat Omrin actief bijdraagt aan minder afval en meer hergebruik, het verlagen van de CO2-uitstoot, meer biodiversiteit en minder sociale ongelijkheid. Omrin werkt daarin samen met community’s en ketenpartners, om zo met elkaar de droom van een circulaire economie te verwezenlijken.

De oude website sloot niet meer aan bij het imago van Omrin als innovatief bedrijf in het hart van de samenleving. Tijd voor een nieuwe. Een die past bij de wensen en eisen van nu, en die beschikt over alle functionaliteiten om de doelgroep – de inwoners van de verschillende gemeenten – optimaal te bedienen.

TRES denkt voortdurend mee en komt bij uitdagingen met verrassend goede ideeën en oplossingen. Daardoor hebben we nu een wendbare en toekomstbestendige website, waarmee we onze doelgroepen een vlekkeloze en consistente gebruikerservaring bieden.

De uitdaging

Het bouwen van een frisse, toegankelijke en innovatieve website die inwoners en andere doelgroepen helpt met het scheiden en verminderen van hun afval. Dat was de opdracht die voor ons lag. Een van de eisen daarbij was dat alle functionaliteiten en koppelingen van de oude site (koppelingen naar het ERP-systeem, het betaalsysteem, de app, etc.) moesten blijven bestaan en worden verbeterd. Direct bij de start moesten daarom een groot aantal API’s opnieuw worden gebouwd, met uniforme flows voor de gebruiker. Dat gaf al in de ontwerpfase van de website een behoorlijke uitdaging: het samenbrengen van alle technische koppelingen en de daaruit volgende vereisten, de functionele eisen en wensen van de opdrachtgever, én het centraal stellen van de doelgroep voor een optimale gebruikerservaring.   

Waarom TRES

Met de uitgangspunten ‘mobile first’, ‘future proof’ en ‘data driven’ richtte Omrin zich op een benchmark en een intern onderzoek. Het vaststellen van een aantal eisen en kwaliteiten waaraan potentiële opdrachtnemers moesten voldoen, resulteerde in een longlist van twaalf partijen, waarbij TRES uiteindelijk als eerste uit de bus kwam. Dirk Oppier, onlinespecialist bij Omrin: “TRES biedt eigenlijk alles wat we zochten. Ze getuigen van innovatiekracht, hebben een duidelijke visie en zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Vooral het multidisciplinaire team waarmee ze werken, was voor ons een cruciaal en onderscheidend pluspunt, dat uiteindelijk de doorslag gaf.”

Omrin Milieustraat Case TRES

De oplossing

De inzet: een toegankelijke, gebruiksvriendelijke website met een wendbaar en toekomstbestendig CMS, waarbij de gebruikers zo snel, gemakkelijk en consistent mogelijk vinden waarnaar ze op zoek zijn: van het aanvragen van een milieupas tot het melden van afval of het maken van een afspraak voor de milieustraat.

Gekozen is voor een multi-site (naast omrin.nl voert Omrin ook de websites omrinbedrijfsval.nl en estafetterecyclewinkels.nl) in Umbraco 10. Alle koppelingen van de oude site zijn herzien en er is gezorgd voor gemak, uniformiteit en een consistente ervaring in de verschillende gebruikersflows. Of je als inwoner nu op zoek bent naar de afvalkalender of afval wilt aanmelden: alles werkt op dezelfde manier en geeft dezelfde ervaring.

  • Gebruikers-geoptimaliseerde API’s

  • Een quick-menu

  • Uniformiteit, logica en efficiëntie in de verschillende gebruikersflows

  • Een uitgebreide kennisbank/FAQ-sectie met beslisbomen

  • CMS-beheeroptimalisaties (waaronder een previewer)

x Omrin Website Mobile
Omrin Website Laptop

TRES biedt eigenlijk alles wat we zochten. Ze getuigen van innovatiekracht, hebben een duidelijke visie en zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.

Doorontwikkeling

Afhankelijk van de feedback en de resultaten van de nieuwe website zal de site voortdurend verder worden geoptimaliseerd en zullen mogelijk nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld. Dirk Oppier: “Omrin innoveert door, en voor onze website geldt dat ook.”

Meer weten over deze case en oplossingen?

Bekijk ook de andere cases

Klantportaal op maat

Corporate website

Corporate website

Klantportaal & mobiele app op maat

NRG

Corporate website

Corporate website

Corporate website

Corporate website