Ontwikkelkracht: van webpagina tot complete website

Sebastiaan Figma Ocw 01Lr Zw

Kenmerken voor de case

Samenwerking sinds

2023

Team

Paars

Services

Website Strategisch concept CMS-implementatie Maatwerk functionaliteiten Beheer en security

Eigen website voor een groter bereik

Het programma ontwikkelkracht ondersteunt scholen in het verbeteren van onderwijs door samenwerking tussen leraren en wetenschappers. Ontwikkelkracht biedt scholen de ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te nemen. Het doel is om onderwijsontwikkelingen door te voeren voor blijvende verbetering. Zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en ervaren leraren meer werkplezier. Het programma is ontstaan uit een voorstel van het Nationaal Groeifonds en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wegens onvoldoende bereik via de OCW-website, lanceerde Ontwikkelkracht een eigen website.

De aanleiding

Onvoldoende vindbaarheid van het programma en te veel informatie om op één pagina weer te geven. De functionaliteiten binnen de rijksoverheid om de doelgroep te kunnen aanspreken bleken te beperkt.

De oplossing

Een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website in Umbraco, een flexibel en toekomstbestendig CMS.

Het resultaat

Een website met een heldere structuur waar informatie op logische plekken te vinden is met ruimte om in de toekomst een digitaal loket toe te voegen.

Het verbeteren van de zichtbaarheid van Ontwikkelkracht

Vanuit Ontwikkelkracht was er behoefte aan een effectievere manier om scholen aan te trekken en aanmeldingen voor het programma te stimuleren. Oorspronkelijk werd Ontwikkelkracht weergegeven op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze pagina bleek te veel informatie op één pagina aan te bieden, waardoor informatie niet goed overgebracht werd op de bezoekers.

Marianne Eijkenduijn, communicatieadviseur bij het OCW, merkte daarnaast op dat Ontwikkelkracht als nieuw programma onvoldoende zichtbaar was bij de doelgroep. Marianne licht toe: “We wilden het aanbod beter onder de aandacht brengen bij scholen die er het meeste baat bij hebben en het meest kunnen profiteren van ons programma.”   

Schets Website OCW2

De website moest de belangrijkste plek worden waar scholen en andere geïnteresseerden alle informatie over Ontwikkelkracht kunnen vinden.

Sebastiaan OCW

In gesprek met de eindgebruikers

Voor het realiseren van de website is TRES vooraf van start gegaan met een uitgebreide Thinkfase. Tijdens deze fase is gesproken met de doelgroep van Ontwikkelkracht. Als eindgebruikers van de website kunnen zij goed aangeven aan welke informatie zij behoefte hebben. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat scholen en leerkrachten met name behoefte hebben aan duidelijke en overzichtelijke informatie over Ontwikkelkracht en wat het programma concreet voor hen kan betekenen. Wat wordt van scholen en leerkrachten verwacht? Welke ondersteuning biedt Ontwikkelkracht hen? En hoe kan dit geïncorporeerd worden in de dagelijkse werkzaamheden van onder andere schoolteams, zonder dat dit veel extra werkzaamheden op gaat leveren? Dit zijn vragen waar de website antwoord op moest geven.

Het resultaat

Krachtige website

Een eigen website met overzichtelijke informatievoorziening over Ontwikkelkracht.

Handige keuzehulp

Een keuzehulp die ervoor zorgt dat de bezoeker relevante informatie ontvangt die past bij zijn of haar behoeften.

Toekomstbestendig

Een startpunt voor verdere doorontwikkeling om meedoen aan Ontwikkelkracht nog eenvoudiger te maken.

Informatieve website afgestemd op de doelgroep

Mede dankzij de input van de doelgroep is een sterke website ontwikkelt die aansluit op de wensen van zowel Ontwikkelkracht als de doelgroep. Gebruikers kunnen gemakkelijk door de website navigeren dankzij een duidelijk menustructuur. Daarnaast vinden zij gemakkelijk en snel meer informatie over Ontwikkelkracht en de mogelijkheden die het programma biedt. Van keuzehulp tot het aanvragen van een verkennend gesprek.

Laptop OCW Transparant

We vonden het fijn dat TRES door middel van Thinksessies en de outside-in methode niet alleen naar onze behoefte luisterde, maar juist ook naar de behoeftes van onze doelgroep.

De samenwerking en toekomst

De website van Ontwikkelkracht vormt een solide basis die verder uitgebreid wordt met een loketfunctie die meedoen aan Ontwikkelkracht zo makkelijk mogelijk maakt. Van het moment van kennismaken met het programma tot en met de keuze uit het aanbod en de eventuele subsidieaanvraag.

Ontwikkelkracht en TRES blijven gezamenlijk bouwen aan een platform dat scholen in staat stelt om hun onderwijs te versterken en krachten te bundelen voor een betere toekomst. Het vermogen van TRES om snel te schakelen, de persoonlijke aanpak en de expertise in digital marketing ervaarden zij als positieve aspecten van de samenwerking.  “We hebben een gevoel van ontzorgen mogen ervaren, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is en dat was bijzonder prettig. TRES gaf het vertrouwen dat dingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.” licht Marianne toe. 

Portret Marianne 2

Meer weten over deze case en oplossingen?

Bekijk ook de andere cases

Corporate website

Klantportaal op maat

Corporate website

Corporate website

Klantportaal & mobiele app op maat

NRG

Corporate website

Corporate website

Corporate website

Corporate website