Komt er een verbod op Google Analytics in Nederland?

Header Wordt Google Analytics Verboden In Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte op 15 januari van dit jaar bekend dat Google Analytics mogelijk de AVG/GDPR wetgeving overtreedt. De Nederlandse toezichthouder onderzoekt momenteel twee klachten en zal binnenkort meer duidelijkheid geven over het gebruik van Google Analytics in Nederland.

Dit is er aan de hand

Uit onderzoek van de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB blijkt dat Google Analytics bij een specifieke case niet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze case werd aangespannen door NOYB (None Of Your Business), een privacy organisatie opgericht door privacy activist Max Schrems. Persoonsgegevens zouden onnodig verzameld en naar de Verenigde Staten gestuurd worden. Dit is in strijd met de Europese wet- en regelgeving en dus illegaal.

Bij doorgifte van gegevens naar de VS kan Google niet waarborgen dat Amerikaanse autoriteiten geen toegang krijgen tot de gegevens. Hiermee voldoet het beschermingsniveau van de persoonsgegevens niet aan de eisen van de AVG. De constatering van DSB is voor de AP aanleiding om te onderzoeken of het gebruik van Google Analytics in Nederland nu wel of niet is toegestaan.

In overtreding bij het volgen van de richtlijnen

De Oostenrijkse privacytoezichthouder oordeelt dat er sprake is van persoonsgegevens en niet van geanonimiseerde gegevens, óók wanneer je de aanbevolen privacymaatregelen hebt getroffen. Resterende gegevens zouden gecombineerd kunnen worden tot een uniek profiel en op die manier te herleiden zijn naar een identificeerbaar persoon. Dit betekent dat je alsnog de privacywetgeving schendt wanneer je de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens volgt. Omdat de AP nog onderzoek doet naar twee klachten over het gebruik van Google Analytics in Nederland, welke tevens zijn ingediend door NOYB, is deze handleiding nu voorzien van een waarschuwing.

Wat kan je in de tussentijd doen?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je de handleiding van de AP volgt, zodat je in ieder geval voldoet aan de regels welke reeds opgesteld zijn. Daarnaast is het verstandig alvast te inventariseren welke van origine Amerikaanse software je verder afneemt en te onderzoeken hoe de verwerking van persoonsgegevens hier geregeld wordt. Het zou namelijk zomaar kunnen dat ook andere tooling onder de loep wordt genomen.

Analytics

Omdat het uiteindelijk een Europese kwestie betreft en je écht niet alleen bent, verwachten wij niet dat de kwestie direct grote individuele gevolgen gaat hebben. Zolang er nog geen uitspraak gedaan is, zien wij niet direct reden om het gebruik van de analysetool te onderbreken. Ons advies is om de uitspraak af te wachten en daarna eventuele vervolgstappen te bekijken.  

Onze verwachting

Hoewel de berichtgeving van serieuze aard is, verwachten wij niet dat er een verbod komt te liggen op het gebruik van Google Analytics. Wel achten wij de kans groot dat Google de dienst moet aanpassen om te voldoen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze verwachting is dat de uitspraak niet lang op zich laat wachten. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten!

Meer weten?

Bekijk meer artikelen